Introductie

Sportletsels van de heup- en het kniegewricht kunnen heel divers zijn. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen acute en chronische letsels.

Acute letsels van het heupgewricht zijn in België weinig gekend daar deze vaak zeer sportspecifiek zijn.

De chronische letsels van de heup daarentegen komen frequenter voor en zijn vaak gerelateerd aan overbelasting.

De frequentste acute letsels van de knie zijn: gescheurde meniscus, kraakbeenletsel, een voorste kruisband ruptuur en de patellaluxatie.

Ook chronische letsels van de knie zijn frequent en zij beter gekend onder de naam tendinitis.

Op deze site zal u een overzicht vinden van de verschillende sport gerelateerde aandoeningen die men kan oplopen aan het heup- of kniegewricht.

Daarnaast komen ook de verschillende behandelingsmogelijkheden aan bod.