Controle raadpleging

Een eerste controleonderzoek met radiografie is voorzien twee maanden na de ingreep. Op dit ogenblik is de heup vaak soepel. Soms ervaart u nog een licht hinken: dit gebrek aan kracht is sterk afhankelijk van de toestand vóór de operatie. Dit mag geen reden tot paniek zijn: het lichaam zal zich geleidelijk aanpassen aan uw kunstheup.

Vijf maanden na de ingreep volgt een tweede controleonderzoek. Hierbij dient geen nieuwe radiografie te worden gemaakt, u brengt wel de vorige radiografie mee.

Op langere termijn is een driejaarlijkse controle nuttig om de evolutie te volgen aan de hand van radiografieën.