De heupprothese

Heupprothese Titanium Cementloos
RX face klassieke heupprothese
Heupprothesen
Resurfacing metal on metal
RX face resurfacing
RX face big ball modular head

De Klassieke Totale Heupprothese

Wat is een klassieke totale heupprothese

Een heupprothese is een hoogtechnologische "bol in een pan", die bestaat uit een steel met kop enerzijds en een pan met plastiek, keramisch of metaal element anderzijds. Deze elementen bestaan in verschillende afmetingen, met een groot aantal combinatiemogelijkheden. Elke patiënt krijgt zo zijn eigen prothese "op maat".
De metalen kunstpan uit titanium wordt ingeklemd in het bekken. Het hoogwaardig plastiek, keramiek of metaal wordt in de kunstpan vastgeklikt.
De metalen steel wordt in het mergkanaal van het dijbeen geplaatst. Boven op de steel past een bolvormige kop uit metaal of keramiek.

Bestaan er verschillende soorten heupprothesen?

Uiteraard. Het is aan de chirurg om bij elke patiënt afzonderlijk uit te maken welke prothese het best past. Maten en afmetingen worden zorgvuldig uitgetekend op de radiografieën. De juiste soort prothese wordt mede bepaald door de anatomie en vorm van het heupgewricht. Gladgepolijste keramische koppen hebben de voorkeur op metalen koppen.

Beencement gebruiken of niet?

De kunstpan in titanium wordt meestal probleemloos vastgeklemd in het bekken zonder cement. De steel wordt ingeklemd in het dijbeen, met of zonder cement. De keuze wordt bepaald door de vorm en de stevigheid van het dijbeen van de patiënt. Beide methoden - met of zonder cement - zijn evenwaardig.

De Resurfacing Heupprothese

Wat is een resurfacing heupprothese

In tegenstelling tot de klassieke heupprothese, wordt de heupkop niet langer weggenomen: alleen het kraakbeen wordt verwijderd. De metalen kunstkop wordt over de echte heupkop geplaatst. De metalen heuppan wordt in het bekken verankerd zoals bij een klassieke heupprothese.

Wat zijn de voordelen van deze methode ?

  • Het is een "conservatieve" prothese met behoud van de heupkop.
  • Deze prothese is vooral geschikt voor jongere, actieve personen.
  • De actieve levensstijl kan behouden blijven.
  • De revalidatie verloopt vlotter.

Wat zijn de nadelen ?

  • De insnede en het litteken zijn langer (±25 cm)
  • Niet iedereen komt ervoor in aanmerking
  • Er zijn specifieke complicaties geassocieerd aan dergelijk type prothese (nekbreuk)
  • De resultaten zijn minder goed voorspelbaar met een resurfacing prothese.
  • De resultaten op lange termijn (meer dan 10 jaar) zijn weliswaar hoopgevend, maar tot op heden onbekend.

Wat is de beste prothese?

De klassieke totale heupprothese (steel-kop-pan) blijft onze voorkeur genieten voor de meeste patiënten met heupaandoeningen die een heupprothese nodig hebben. Recente studies hebben aangetoond dat de resultaten met het hoogwaardig plastiek in de pan en een keramische kop de beste resultaten geven met de kleinste risico's op bijwerkingen.

De resurfacing prothese is aangewezen bij jonge, actieve mensen met een pijnlijk aangetast heupgewricht waarbij de kop niet te veel vervormd is en de kwaliteit van het bot normaal is. Omdat de anatomie van de heup niet altijd perfect kan gereconstrueerd worden met een resurfacing prothese, blijft het plaatsen van een prothese met steel bij heel wat jongere patiënten aangewezen. In die gevallen blijft het mogelijk om een kop met grote diameter te gebruiken wat een grote stabiliteit geeft bij extreme bewegingen.